Site icon Inštitut Ataleya | psihoterapija in celostna podpora družin

Negovanje varnih povezav in odnosov – relacijska družinska terapija

Večina ljudi, ki poišče terapijo, to stori, ker se spoprijemajo s težavami v medosebnih odnosih. Potreba po tem, da bi bili videni, slišani, razumljeni in sprejeti, je globoko zakoreninjena v naši človeški naravi in se ujema s potrebo, ki jo imajo tudi drugi sesalci. Medtem ko je vzpostavljanje takšnih stikov temeljna človeška želja, postane izziv, kadar so prizadevanja neuspešna. Tu nastopi relacijska družinska terapija (RDT), ki ponuja edinstven pristop k zdravljenju in osebni rasti.

Razumevanje korenin človeških odnosov:
V središču relacijske družinske terapije je razumevanje, da so ljudje po naravi relacijska oziroma odnosna bitja, ki jih je močno oblikovala relacijska in čustvena dinamika njihovih izvornih družin. Tudi če je ta dinamika disfunkcionalna, si posamezniki pogosto nezavedno prizadevajo poustvarjati podobne vzorce skozi vse življenje. Ti vzorci zagotavljajo občutek varnosti, pripadnosti in domačnosti, čeprav za ceno ohranjanja disfunkcionalnih odnosov. Želja po razrešitvi teh vprašanj posameznike sili k ponavljajočemu se ponavljanju teh dinamik.

Inovativni model relacijske družinske terapije:
Relacijska družinska terapija (RDT) je inovativen terapevtski model, ki ga je razvil profesor dddr. Christian Gostečnik. Ta model združuje spoznanja različnih relacijskih in sistemskih teorij, med drugim črpa iz teorije navezanosti (Bowlby) in na čustva osredotočene teorije (Johnson). Pridobil je priznanje in podporo Ameriškega združenja za zakonsko in družinsko terapijo (AMMFT) ter prejel drugo nagrado na Forumu inovacij leta 2010.

Obravnava težav na več ravneh:
RDT odlikuje celostni pristop k reševanju težav. V problem se poglobi na več medsebojno povezanih ravneh, kar omogoča poglobljeno in celovito raziskovanje posameznikovih izkušenj:

  1. Sistemska raven: Ta raven preučuje sistem odnosov v posameznikovi primarni izvorni družini.
  2. Medosebna raven: Osredotoča se na dinamiko in povezave z bližnjimi, pomembnimi drugimi, zlasti v partnerskih odnosih.
  3. Intrapsihična raven: Na tej ravni se raziskujejo posameznikove notranje izkušnje in občutki. Tu se preučujejo nezavedni odnosi med seboj in pomembnimi drugimi ter njihove čustvene povezave s sistemsko in medosebno ravnjo.

Redefiniranje odnosov z vpogledom:
RDT terapevti pomagajo posameznikom, parom ali družinam globoko začutiti in razumeti, kako pretekle izkušnje še naprej vplivajo na njihovo sedanje življenje. Oboroženi s tem vpogledom sodelujejo pri preoblikovanju čustvenih, kognitivnih in vedenjskih vzorcev, ki so povzročali težave in jim preprečevali, da bi živeli izpolnjujoče življenje.

Terapevtski odnos kot zdravilna sila:
Osrednji element psihoterapevtske obravnave je vzpostavitev varnega in negovalnega odnosa med klientom in terapevtom. To terapevtsko zavezništvo služi kot učna in zdravilna odnosna izkušnja. Za tiste, ki so v preteklosti doživeli nevarne medosebne odnose, terapevtsko okolje ponuja varen prostor za gojenje modela za bolj zdrave povezave. Tu se lahko posamezniki zdravijo, učijo in rastejo ter na koncu spodbujajo bolj pozitivne odnose v svojem življenju.

Skratka, relacijska družinska terapija ponuja globok in transformativen pristop k obravnavi zapletene mreže človeških odnosov. S poglabljanjem v globine naše odnosne narave in zdravljenjem ran iz preteklosti RDT posameznikom, parom in družinam utira pot v prihodnost, polno varnih in izpolnjujočih povezav.

V inštitutu Ataleya nudimo psihoterapevtsko obravnavo po omenjenem RDT modelu. Izvaja jo spec. ZDT Klavdija Slapar, mag. zakonskih in družinskih študij, ki je vključena v supervizijo ter sodeluje tudi z drugimi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

Za termin pokličite na 041/429-425 ali pa izpolnite spodnji obrazec in vas kontaktiramo v kratkem.

Exit mobile version