rojstvo_očeta
Partnerstvo Porod

Rojstvo očeta – testosteron, možgani, oksitocin

Ogromno je različnih študij, ki raziskujejo vpliv nosečnosti in poroda na žensko in njeno vlogo matere. Zato sem se odločila raziskati tudi kako rojstvo otroka in nove vloge vplivata na moške. In v bistvu me je to kar sem odkrila prav razveselilo! V zadnjih letih je vse več in več študij, ki svojo pozornost namenjajo očetom.

Testosteron – ultimativni moški hormon

Testosteron je tisti hormon, ki ga v večini največkrat omenjamo, ko govorimo o moških. Testosteron ima pri moškemu več vlog. Npr. sodeluje pri razvoju spolovil, nastanku sekundarnih spolnih znakov in nivo testosterona lahko vpliva na pojav določenih vedenj, kot so agresija, tekmovalnost, spolno vzburjenje,…

Testosteron in očetovstvo

V eni od longitudinalnih študiji (Gettler in sod. 2011) so ugotovili, da so samski mladi moški z višjim vrednostim testosterona tisti, ki bodo v obdobju petih let (kolikor časa je potekala študija) bolj verjetno postali očetje. V isti študiji so ugotovili tudi, da se nivo testosterona v obdobju petih let zniža v povprečju za več odstotkov pri moških, ki so v tem obdobju postali očetje, in manj pri moških, ki so ostali samski ali v partnerskem/zakonskem odnosu brez otrok. Nivo testosterona so merili ponoči. Eno zanimivejših odkritij je bilo to, da se nivo testosterona pri moškem niža glede na to koliko časa preživi z otrokom. Torej bolj kot je vključen v skrb za otroka, nižji je nivo testosterona.

Testosteron pa se statistično pomembno ne zniža v času, ko je partnerka noseča (Storey in sod. 2000). Torej ta fenomen se pojavi v prvih tednih po rojstvu (vsakega, ne le prvega) otroka (Berg in Wynne-Edwards 2001). To nekako potrdi že večkrat slišani stavek, da ženska postane mama ob spočetju, moški pa oče ob rojstvu. Seveda se nekateri očetje tudi prej zelo močno odzivajo na nosečnost in so hormoni ter možganska odzivnost/spremembe le en del, ki vpliva na moškega v prehodu v očetovstvo. Vseeno pa je vedno prav posebno videti očete, ki spremljajo žensko med porodom in tisti njihov izraz na obrazu, ko svojega otroka prvič primejo v naročje. To so tako neprecenljivi, sveti, posebni trenutki, ko se moški v polnosti odpre ljubezni in vsemu novemu, kar otrok s svojim rojstvom prinaša.

Če se vrnemo nazaj na raziskave. Mascaro in sod. (2014) so v svoji študiji odkrili podobno kot je že zgoraj omenjeno. In sicer to, da imajo moški, ki so očetje, višji nivo oksitocina ter nižji nivo testosterona kot tisti moški, ki otrok nimajo. Poleg tega so ugotovili tudi, da so možgani moških, ki so očetje, manj odzivni na spolne stimuluse. Nekatere študije so celo dokazale, da se, tako kot pri ženskah, tudi pri moških, možgani po rojstvu otroka spremenijo (Kim in sod. 2014). V študijo so bili vključeni biološki očetje katerih otroci so se rodili donošeni in zdravi.

Kaj to pomeni?

Oksitocin je hormon ljubezni, povezovanja, sreče in nič čudnega ni, da imajo očetje, ki so povezani z otroci in aktivno vključeni v starševstvo ter vzgojo, višje nivoje.

Nižji nivo testosterona ter spremembe v možganih pa vplivajo na to, da so moški nežnejši, da se lažje povežejo z otrokom, bolje prepoznavajo čustvena stanja, pomen mimike, odzivanje na otroški jok, pojav depresivnih simptomov, ipd.

Če povzamemo, je narava moške izjemno dobro pripravila na novo vlogo. Zato je njihova vključenost v nosečnost, porod in poporodno obdobje zelo pomembna. Običajno se poudarjajo prednosti stika koža na kožo novorojenčka z mamo, vendar ne pozabimo tu na očete (sploh po porodih, kjer je tak stik otroka z mamo takoj po rojstvu onemogočen), ki prav tako potrebujejo ta stik z otrokom, da se z njim lažje povežejo. Čeprav se moški velikokrat v tej vlogi ne znajdejo na začetku oziroma se počutijo odrinjene, nepomembne, nemočne in se tudi njim velikokrat ob rojstvu otroka odprejo lastne rane, je pomembno, da jim damo možnost, varni prostor, da se v polnosti lahko posvetijo skrbi in povezovanju z otrokom ter ob tem odkrivanju novih dimenzij sebe.

Dodatek: Pogosto imamo ženske (in tudi moški) izkušnjo iz primarne družine, da je oče odsoten (čustveno ali fizično) oziroma da se moškim ne da zaupati. Imejte v mislih, da vaš partner ni enak vašemu očetu, očimu, dedku ali kakšni drugi pomembni moški figuri iz vašega otroštva. Zato mu dajte možnost in čas, da se vključi v vse aspekte vzgoje. Seveda to velja za primere, ko si moški tega želi in mu prevzemanje te vloge (velikokrat nevede) ni omogočeno.

Literatura:

Berg SJ, Wynne-Edwards KE (2001) Changes in testosterone, cortisol, and estradiol levels in men becoming fathers. Mayo Clin Proc 76: 582–592.

Gettler L, Mcdade TW, Feranil A, Kuzawa CW (2011). Longitudinal Evidence that Fatherhood Decreases Testosterone in Human Males. Pro of the Nat Aca of Sci 108(39): 16194-9.

Kim P, Rigo P, Mayes LC, Feldman R, Leckman JF, Swain JE (2014). Neural Plasticity in Fathers of Human Infants. Soc Neurosci 9(5): 522–35.

Mascaro JS, Hackett PD, Rilling JK (2014). Differential neural responses to child and sexual stimuli in human fathers and non-fathers and their hormonal correlates. Psychoneutroendo 46: 153-63.

Storey AE, Walsh CJ, Quinton RL, Wynne-Edwards KE (2000) Hormonal correlates of paternal responsiveness in new and expectant fathers. Evol Hum Behav 21: 79–95.

Klavdija Slapar

Sem diplomirana babica, mama dveh otrok, partnerka in zakonska in družinska terapevtka - stažistka.
Moja srčna naloga je s pomočjo babiških in terapevtskih znanj ter izkušenj pomagati družinam na njihovi novi skupni poti.

Mogoče ti bo všeč tudi ...